top of page
אמפליטוד וטון קונטרול הינו מודול לשליטה של הגוון של הסיגנל הנכנס.
המודול הינו מעגל ויסיאיי דיסקרטי ללא מעגלים משולבים פנימיים.
המודול בנוי בצורה מאוזנת בכל הגיין סטייגים כדי לאפשר שליטה מירבית על הטון שיוצא ואופציות להגיע לגוונים רבים.
עם סיוי אקספוננציאלי ולינארי.
המודול כולל גם ויסיאף מבוסס ואקטרול עם דיודה מוגבלת רזוננס.
עם שילוב עדין בין האות הנכנס לרזוננס ניתן לשלוט על המיקס בין שניהם,גם עם דיסטורשן אם רצוי.
מודול ללא מעגלים משולבים,דיסקרטי לחלוטין.
מודול מומלץ מאוד!
מומלץ להיכנס לאתר החברה להכיר את המוצרים לעומק!

Amplitude & Tone Control

₪1,399.00מחיר
bottom of page