top of page
קוואדראטור מ"תן הינו מתנד תדר נמוך עם ארבע יציאות מקבילות בשינוי פאזה.
עם יציאה רגילה,תשעים מעלות,מאה שמונים ומאתיים שבעים
התדר של המתנד יכול להישלט על ידי סיוי חיצוני
המתנד מגיע מתדרים נמוכים מאוד לתדרים בטווח השמע
מומלץ להיכנס לאתר היצרן להכיר את המודול לעומק.

Quadrature Lfo

₪1,029.00מחיר
bottom of page