בלאק אייץאיידיאסאר.
מודול מעטפת ייחודי של אריקה סינת.
מעטפת עשירה באפשרויות עם 5 שלבים.
אפשרות של Hadsr או Ahdsr
אפשרות של לופינג.
ריטריגר למעטפת בכל שלבי הנגינה.
כניסות סיוי לכל האפשרויות במעטפת.
מומלץ בשילוב עם המודול איגי סיוי אקספנדר שמאפשר אפשרויות ביטוי נוספות למעטפת.
מומלץ להיכנס לאתר של אריקה סינת להכיר את המודול לעומק.

Black Hadsr Eg

₪929.00מחיר