top of page

בליינדס הינו מודול קווד ויסי פולרייזר.
המעגל מורכב ממולטיפלייר קווד,מעגל דומה מאוד לויסיאיי רק שבמקרה הזה כאשר נכניס סיגנל סיוי במקום להגביר את הסיגנל הוא ישנה לו את הפולאריות של הסיגנל ,כלומר הפאזה של הסיגנל ישתנה לפי המתח סיוי החיצוני.
הכניסות של בליינדס משורשרות אחת לשנייה על מנת למקסס את כולן אחת אחרי השנייה.
למודול יש שלל לאפשרויות,מכיון סקאלות ואופסטים,רינג מודוליישן כאשר מכניסים סיגנלים במהירות של אודיו רגיל ועוד.
מודול מומלץ מאוד!

Blinds

₪799.00מחיר
bottom of page