קלאפ909 ממכונת התופים האגדית של רולנד
טיפטופ אימצו את המעגל המקורי של רולנד לעולם היורוראק ואף הצליחו להוסיף למעגל עוד אפשרויות ביטוי וצבע מבלי לפגוע בצליל המקורי האגדי
עם כניסת אקסט עצמאית ומעגל הגבר משופר בהרבה ניתן להגיע לגוונים נרחבים יותר או לסאונד המקורי של