ספקטרה הינו מודול סטראו אףאףטי פריז אמיתי
הספקטרה יכול להקפיא סאונדים ולשלב אותם עם הסיגנל המקורי,מה שיוצר צבעים עשירים מאוד.
עם שתי אפשרויות לשימוש עם המודול
הראשון סטייל פריז\גליטץ' והשני בסגנון סאונסקייפים ודרונים מכוונים מוסיקלית.
מומלץ להיכנס לאתר החברה להכיר אתה מודולים יותר.

Spectre

₪1,736.00מחיר