top of page
ספקטרה הינו מודול סטראו אףאףטי פריז אמיתי
הספקטרה יכול להקפיא סאונדים ולשלב אותם עם הסיגנל המקורי,מה שיוצר צבעים עשירים מאוד.
עם שתי אפשרויות לשימוש עם המודול
הראשון סטייל פריז\גליטץ' והשני בסגנון סאונסקייפים ודרונים מכוונים מוסיקלית.
מומלץ להיכנס לאתר החברה להכיר אתה מודולים יותר.

Spectre

₪1,736.00מחיר
bottom of page