top of page

מולטיפליירים

מולטיפליירים הינם מודולים מכפילי סיגנל במערכת,הם יכולים להכפיל סיגנלים של גייט,טריגר וסיוי.הרעיון מאחורי מולטיפליירים הוא פשוט,לפצל מקור סיגנל אחד לכמה מקורות שונים במערכת המודולארית,רוב המודולים בנויים ממעגל מולטיפליירים בסיסי וחלק מהמודולים מגיע עם מעגלים שימושיים אחרים במערכת כגון מיקסר סיכום,מסכם בין מודולטורים ועוד.מולטיפליירים יכולים להגיע עם בידוד או באפר שמאפשר שמירה על עוצמת הסיגנל הנכנס ללא איבוד משמעותי,אידיאלי מאוד כאשר רוצים לשלוח סיגנל סיוי כערך תו לכמה אוסילטורים שונים במערכת ולא רוצים לאבד את הדיוק בכיוון של התו הנשלח.
יש למולטיפליירים עוד הרבה שימושים במערכת המודולארית ואידיאילי שיהיו כמה במערכת למקרה שיהיה צורך במהלך הפאץ.

bottom of page