top of page

Full Voice

מודולים של קול מלא הינם מודולים אשר מכילים אוסילטור,פילטר,מעטפת וויסיאיי(מגבר) במודול אחד,מה שמאפשר לך שליטה מוחלטת על קול אחד,חלק מהמודולים מכילים רק חלק מהמעגל או אפשרויות מוגבלות של שליטה על כל פרמטר וחלק מאפשרים שליטה חיצונית על כל הפרמטרים של המודולים.
בשביל שליטה מוחלטת על גובה הפיץ(תו) ואורך התו צריך לשלוחשני סיגנלים:
- סיגנל וולט לאוקטבה לכניסת סיוי של האוסילטור האנלוגי ולכוון את האוסילטור האנלוגי בהתאם לקלידים,כלומר כאשר במקלדת ינגנו את תו סי 3 גם באוסילטור יתנגן תו סי באוקטבה שלישית.
- סיגנל גייט לכניסת גייט של מעטפת אחת או שניים,תלוי מה הקול המלא מאפשר.סיגנל הגייט קובע למעטפת מתי לנגן ומה אורכה וצורת המעטפת קובעת איך הסיגנל יוגבר בויסיאיי(מגבר) והאם הפילטר יפתח לפי מעטפת מסוימת בזמן הנגינה.כך שלמעשה אנחנו צריכים לדאוג לשניים עד שלושה סיגנלים בקולות מלאים,שליחה של ערך תו,שליחה של אורך התו ושליטה על נקודת החיתוך של הפילטר.

bottom of page