top of page

ממשקי אודיו

ממשקי אודיו מיועדים להמרות סיגנלים מהכרטיס קול אל תוך מערכת המודולאר שלך וממערכת המודולאר שלך לכרטיס קול,העוצמות של יורוראק מגיעות לרוב עד פיקים של 20 וולט לוולט כך שהוא לעיתים הרבה מעל ומעבר ליכולות של כרטיסי הקול שלנו,ממשקי האודיו מיועדים כדי לתאם בין ההפרשים הן בעוצמה של הסיגנל הנכנס או יוצא והן של ההיתנגדויות.מערכות יורוראק כולם מבוססות על סיגנלים לא מאוזנים עם היתנגדות נמוכה וווליום גבוה מאוד,חלק מממשקי האודיו אף מכילים שנאים כדי לא לאפשר לדיסי לעבור דרך סיגנל האודיו ושומרים על סאונד נקי מרעשים ככל הניתן.ממשקי אודיו יעילים במיוחד כאשר המרחק בין המערכת לכניסות כרטיס הקול רחוקות ומאפשר שליחה סל סיגנלים מאוזנים למרחקים ארוכים בהרבה מהמומלץ בסיגנלים לא מאוזנים.לרוב עד כמאה מטר.

bottom of page