top of page

אוסילטורים

אוסילטורים הינם מודולים אשר מפיקים גלי קול,מעגלי תהודה אשר מפיקים גלי קול בצורות שונות.האוסילטורים האנלוגים לרוב מפיקים גלי סינוס,משולש,מסור ומרובע(פולס)
חלק מאוסילטורים מאפשרים שליטה נרחבת של האוסילטור להשגת גוונים נוספים מגלי הקול,אפנון התדר המקורי,שינוי היחסים בגל המרובע ועוד אפשרויות.חלק מהמודולים הם אוסילטורים כפולים אשר בנויים על סינטזת ווסט קואסט שמבנויה על אוסילטור אחד כמקור קול ואוסילטור שני כמעשיר גוון לאוסילטור הראשון.לאוסילטורים לרוב יש אפשרות לעבוד כמתנדים בתדר נמוך,לתפקד כמודולטורים במערכת ולחלקם יש אף יכולת לספק שעון למערכות דיאספי וסיקוונסרים (תלוי הטווח תדרים של כל אוסילטור)
אוסילטורים דיגיטליים לרוב יציע שפע נרחב יותר של צורות גל במודול עם אפשרויות שליטה נרחבות בדומה לאוסילטורים האנלוגיים.אוסילטורים אנלוגיים ודיגיטליים מפיקים קול מהרגע שהם נדלקים,גם חיצוניים וגם פנימיים במחשב,כלומר בשביל לנגן עליהם ולשלוט על האוסילטורים צריך לשלוח את מקורות הקול דרך מגבר ואם רוצים גם דרך פילטר או איקיו כלשהוא כדי לעצב את הסאונד הגס של האוסילטור.כאשר רוצים לנגן עם מקלדת בצורה קלאסית כמו בסינטים שלמים צריך לשלוח סיגנל גייט למעטפת ולשלוח את המעטפת למעגל הגברה כלשהוא,חלק מהפילטרים מכילים מעגלי הגברה בתוכם וחלקם מגיעים בנפרד מהפילטר,קולות שלמים מכילים את כל השרשרת המתוארת ומחווטים פנימית כבר כדי לאפשר נגינה ישירה עם כיוון ועיצוב הסאונד במודול אחד.אוסילטורים בודדים אומנם מאפשרים חופש גדול יותר במערכת אבל דורשים חיווט נרחב יותר כדי לשלוט על האוסילטור.
ישנם שלל גוונים שונים של אוסילטורים,דיגיטליים ואנלוגיים,מומלץ לבחור לפי טעם אישית ולפי שאיפה מוסיקלית כדי להשיג את התוצאות הרצויות מראש .בנוסף יש שלל טכנולוגיות נוספות של אוסילטורים כמו וייבטייבל(טבלת גלי קול שונים במאגר) ועוד אפשרויות רבות.

bottom of page