top of page
קיט מלא להרכבה
כולל פאנל,פיסיבי וחלקים נדירים.
הקיטים של אריקה סינת לא מגיעים עם כל הרכיבים של הקיט אלא עם כל החלקים הנדירים כך שצריך לזכור שמעבר לקיט יהיו עוד חלקים בסיסיים להזמין כדי לסיים את המודולים.
שרטוטים,הסברים ורשימת חלקים נמצאים באתר של אריקה סינת.

Syncable Vco Full Kit

₪487.00מחיר
bottom of page