top of page

Utility

יוטיליטי הינם מודולים עזר למערכות מודולאריות,כלומר מודולים אשר משמים ככלי עזר ואינם מקורות קול או מודולטורים למינהם,אחד המרכיבים הכי חשובים במערכת היורוראק הינו מודולי העזר שלנו,בעזרת מודולי עזר ניתן למקסס סיגנלים,להכפיל ולפצל סיגנלים,להתאים סיגנלים למערכות השונות,להרחיב מודולים קיימים עם אפשרויות שליטה נוספות והם למעשה מתפקדים כתומכי מערכת,בעזרתם נוכל לדייק עם האפנונים,לכוון אוסילטורים במדויק,להתאים בין סיגנלים במערכת לסיגנלים חיצוניים ועוד שימושים רבים,זה כולל מיקסרים אקטיביים ופאסיביים,אופסטרים,אקספנדרים של מודולים קיימים,פנורמה של הסיגנל ועוד.כל מה שמשפר את השליטה שלנו על המודולים הקיימים במערכת המודולארית שלנו.

bottom of page