top of page

פילטר ואיקיו

פילטרים הינם מודולים אשר מנקים או מפלטרים תדרים מסוימים מהסיגנל המקורי,ישנם כמה סוגי פילטרים שונים כגון :
Low Pass Filter - פילטר שמעביר תדרים נמוכים וחותך גבוהים.
Band Pass Filter - פילטר אשר מעביר או מנחית רק טווח תדרים מוגדר משני צדדיו.
High Pass Filter - פילטר אשר מעביר גבוהים וחותך נמוכים.
Notch - פילטר אשר חותך החוצה תדרים מוגדרים בחיתוך עמוק משני צדדיו.
חלק מהפילטרים יגיעו כפילטר בודד,כלומר רק מעביר נמוכים או רק מעביר גבוהים,חלק מהפילטרים משולבים וחלקם מגיעים עם כל האפשרויות במודול אחד.
אחד הישמושיים הבסיסיים בסינטזה עם פילטר הוא לסינטזה חיסורית,כאשר אנחנו בוחרים להחסיר חלק מהסיגנל אנחנו משתמשים בפילטר ויוצרים צליל בעזרת סינטזה חיסורית.ע"י בחירה באיזה פילטר נשתמש נוכל לשלוט על עיצוב מקור הקול.
בנוסף לאפשרויות של הפילטרים קיימים עקומות חיתוך שונות.המושג הנפוץ להגדרת עקומת הפילטר הוא פול,1 פול שווה ערך להנחתה של 6דיבי לאוקטבה,2 פול הינה 12 דיבי לאוקטבה וכך הלאה.ההבדלים בין העקומות יוצר גוונים שונים בתדרי החיתוך של הפילטר ולכן בעל חשיבות רבה.תדר חיתוך עמוק יותר יוצר יותר הרמוניות לסיגנל המקור מאשר פילטר עם עקומה עדינה יותר לאוקטבה.
לכל חברה או יצרן יש מעגל שונה אשר מבוסס על טכנולוגיה אחרת לפילטור הסאונד,מה שמאוד משפיע על הצבע שניתן להוציא מכל פילטר ופילטר,חלק מהפילטרים מאוד כירורגיים וחלק מהפילטריים פחות מדויקים אבל צובעים מאוד את הסיגנל הנכנס.
לרוב יש גם הבדלים בין פילטרים במעגל הרזוננס,חלק מהפילטרים מסוגלים להפיק סינוסים ולייצר אוסילציה ע"י הגברת הרזוננס של המעגל,חלק מהפילטרים לא מסוגלים ליצור אוסילציה עצמית אבל עדיין יש להם יכולות מרשימות מאוד לצבוע,לצעוק לגעור ולהגיע לצבעים רבים ועשירים.
איקיו הינו מעגל אשר מורכב מכמה פילטרים,לרוב מגיעים עם פילטר לחיתוך נמוכים ופילטר לחיתוך גבוהים ובנוסף מכיל כמה באנדים אפשרים מאפשרים הגבר או חיתוך של נקודות ספציפית בטווח תדרים של המקור קול.
איקיו יכול להיות שימושי מאוד לפני מעגלי קרפלוס סטרונג וגרנולר אשר מושפעים מאוד מהתוכן ההרמוני שנכנס אליהם.
ישנם כמה מעגלי איקיו שאפילו הפכו למקורות קול,לרוב הם מוגדרים כרזונטורים בעקבות האוסילציה שהם יוצרים בתדרי החיתוך שהם מכוונים אליהם.

bottom of page