top of page

ממירי מידי לסיוי

ממירי מידי לסיוי מיועדים להמיר סיגנלים של מידי לסיגנלים של סיוי לנגינה על אוסילטורים חיצוניים,סיגנלים של גייט וטריגר למערכות תופים ולסיקוונסרים חיצוניים.הממירים בנויים מצ'יפ המרה,בדומה לצ'יפים שנמצאים בממשקי אודיו וממירים.ההבדלים הם לרוב ברזולוציית ביט של כל ממיר פנימי וכמות היציאות שכל מודול מאפשר בו זמנית.
המודולים מאפשרים תקשורת בין המחשב,מקלדות שליטה,סינטים עם מקלדות מידי ותוכנות העריכה למערכות חיצוניות כגון אוסילטורים אנלוגיים ודיגיטליים,המרה של פקודות שליטה של מידי לסיוי,שליחת טריגרים וגייטים למערכות תופים ומעטפות ועוד שלל אפשרויות.
הממירים מיועדים לכל מי שרוצה לעבוד בשילוב עם מידי,סינכרון למערכות עריכה ועוד.
חלק מהממירים מאפשרים שליטה מונופונית,חלק שליטה דואופונית וחלק שליטה פוליפונית.

bottom of page