פיקו ויסיאו הינו מודול אוסילטור עמוק ועשיר עם 32 גלי קול שונים.
סאב אוסילטור,אפשרות במעבר של מפסק למצב מתנד תדר נמוך ושלל אפשרויות במארז פצפון.
בד"כ דרושים כמה מודולים כדי להגיע לסאונדים שהאוסילטור הקטן הזה מסוגל להפיק.
מודול מומלץ מאוד להופעות בדרכים או לאולפן.
http://ericasynths.lv/en/shop/eurorack-modules/by-series/pico-series/pico-vco/

Pico Vco

₪499.00מחיר