top of page
ארב ורב- המודול הינו יותר מאשר מודול ריברב רגיל עם אלגוריתמים ופריסטים מובנים.
המודול הינו ריברב משתנה תמידית עם אפשרויות שליטה ואנימציה של האלגוריתם ושלל האפשרויות בו דרך סיוי.
עם ריברבים טיפוסיים כגון חדר,פלייט,היכל,שימר ועוד.
המודול אידיאלי למעבר בין אטמוספרות או מרחבים שונים בזמן אמת,יצירת אוירות לא מציאותיות או מציאותיות בזמן אמת ומעבר בינהם.
המודול מקודד על ידי תום ורב מסאונד האק.

Erb-Verb

₪2,099.00מחיר
bottom of page