top of page
Fuzion Series  - Chorus/Delay
צ'יפ ביבידי קלאסי עם אפשרויות דיליי נרחבות
עם שליטה עם פרמטרים פנימיים וחיצוניים בעזרת סיוי ואפשרות של רזוננס עצמי כך שניתן להישתמש במודול כמקור קול עצמאי.
סדרת פיוזין מוסיפה שפורפרת למודול יורוראק על מנת להוציא תוצאות עשירות יותר מוסיקלית ,עקב כך יש צורך במתאם חשמל להזנה של השפורפרת.
המתאם חשמל פשוט להתקנה,בקנייה של שני מודולים פיוזן ומעלה מקבלים את הספק כוח בחינם.

Erica Synth Fuzion Series Chorus/Delay

₪1,859.00מחיר
bottom of page