top of page
מערכת מידי אלחוטית שלמה.
שדר פלוס קולטן לשידור מידי למרחקים ללא כבלים.
מומלץ להיכנס לאתר היצרן להכיר את המוצר לעומק.

Kenton MidiStream - Wireless Midi

₪2,686.00מחיר
bottom of page