top of page
המולטי אנוולופ הוא מודול מעטפת כפול,ורבוס החליטו להמציא מחדש את המעטפת בצורה שונה מהרגיל.
המולטי אנוולופ הוא למעשה מודול ארבעה שלבים שניתנים להגדרה במקביל.
עם יציאות נפרדות לכל סיגנל מעטפת מקבלים ביציאות את המעטפות הבאות במקביל.
דיליי,אטאק,דיכיי,סאסטיין וריליס.
אטאק הולד דיכיי סאסטיין ריליס.
דיליי אטאק הולד ריליס.
ובגנרטור העליון גם את
אטאק דיכיי אטאק ריליס.
יציאות סוף פולס יכולות לבוא בשימוש ליצירת לופינג של המעגל
כניסות גייט וטריגר קיימות כדי לאפשר ריטריגרינג של מעטפות בזמן אמת
מודול מומלץ מאוד!
מומלץ להיכנס לאתר החברה להכיר את המוצרים לעומק!

Multi Envelope

₪1,889.00מחיר
bottom of page