פיקו אטן הינו מודול מנחת מסדרת פיקו.
המודול הינו מנחת כפול פאסיבי שנועד לכוון במדויק יותר סיגנלים של סיוי למודולציות,כיוון סקאלה מוסיקלית ועוד.
מכיוון שאין הרבה מנחתים במודולים של פיקו אריקה סינת חשבו שמודול מנחת כפול יועיל מאוד למערכת.
http://ericasynths.lv/en/shop/eurorack-modules/by-series/pico-series/pico-atten/

Pico Atten

₪159.00מחיר