top of page
מודול הרחבה רוטייטינג קלוק דיווידר ברייקאוט
הרחבה לרוטייטינג קלוק דיווידר שמרחיב את האפשרויות שליטה של המודול.
6 סוויצים
מאפשרים הרחבה של האפשרויות על הרוטייטינג קלוק דיויידר
מאפשר שליטה על החלוקה המקסימלית לשש סויצים
מצב של גייט או טריגר
מצב ספירה,מצב פיזור ועוד.

Rotating Clock Dividier Breakout

₪429.00מחיר
bottom of page