top of page
Subdude פרופיל חדש ונמוך יותר ל
ניתוק סאב מהרצפה במערכת קולנוע ביתית,מוזיקה ואולפנים.
הקטנת מעבר רעידה למבנה.
מניעת מיסוך הרמוניה משנית על התדר הנמוך.
סאונד מדוייק וברור בתחום הנמוך.
התקנה מהירה תוך דקות.
אפקטיביות מוכחת.

Sub Dude II

₪400.00מחיר
bottom of page