top of page
טמפי - מודול פוליפוני 6 ערוצים של מסיתי תזמון שעון.
המודול מאפשר שליטה אינטואטיבית על יצירה ושמירה של סיקוונסים מורכבים במערכת יורוראק.
המודול מאפשר עבודה דומה לקלוק מולטיפלייר או דיויידר עם אפשרויות להרחבת החלוקות הבסיסיות הלאה.
על ידי שליטה אנושית על הסיקוונסינג או על ידי שליטה של מכונות.
ניתן לשמור עד 64 פריסטים של חלוקות שונות לשיחזור בשלבים מאוחרים יותר בעבודה.
שש יציאות שעון שניתנות לכיוון.
כיוון אנושי מהיר מאוד,כיוון על ידי מכונות מאפשר דיוק מירבי.
ניתן לכוון דיויידר של שעון,מכפיל,פאזה,מולטיפלייר ומודולציה.
קלוק מוד מאפשר שליטה בסגנון סטופ\סטארט ושיפט לחלוקות שונות מהחלוקות הרגילות.
מאוד יציב וחסר ג'יטר.
משתלב מעולה עם המודול רנה.

Tempi

₪1,149.00מחיר
bottom of page