U פדים אלסטיים חתוכים בצורת האות 
להלבשה על קורות עץ בנייה.
5.5X4X5 בקירוב.
פטנט נוח להרכבה.
מאפשר הצפה קלה של רצפות.
שיפור משמעותי בבידוד.
חדר צף ישמע טוב יותר מחדר רגיל!

Uboat

₪15.00מחיר