top of page
הויסיאיקיו3 מכיל 3 פילטרים באנד פאס עצמאיים.
התדר,רוחב פס ואמפליטודה ניתנים להגדרה ידנית או חיצונית על ידי סיוי.
מודול מומלץ מאוד.
למודולים של קוויגמן יש שיטת הזמנה שונה,מבצעים הזמנה מקדימה ללא פיקדון,מקבלים עדכון כאשר המודול מוכן וזמין ומשלמים על המוצר.
מומלץ להזמין מראש ולהיות סבלניים מאוד,המודולים מהמבוקשים ביותר בשוק
מאוד מומלץ אבל עם סבלנות!

Vceq - 3

₪2,329.00מחיר
bottom of page