top of page
האייפי1 הינו מודול מעבד אודיו.
המודול מורכב משלושה חלקים.
מעגל פרה אמפ\כניסת אינסטרומנט
אנוולופ פולואר
אופטו קומפרסור
הפרה אמפ מכיל מעגל הגבר איכותי ונקי מרעש עם אפשרות הגברה של עד 71 דיבי.
אידיאלי לשילוב עם מיקרופונים במודולאר.
הפרה אמפ נועד להרים את העוצמה לגובה בריא לאופטו קומפרסור שבא אחריו.
בנוסף כניסת האינסטרומנט יכולה לקבל גיטרות ויציאות אחרות עם עכבה גבוה.
מודול מושלם לשילוב בין נגנים חיצוניים ליורוראק ועוד.
שלל אפשרויות אפנון וצבע ממודול אחד
מודול מומלץ מאוד!!
מומלץ להיכנס לאתר היצרן להכיר את המודולים לעומק.
מוצרים מדהימים! מומלץ מאוד!

Ap - 1

₪2,609.00מחיר
bottom of page